Koučing
Spôsob rozvoja pracovného a osobného potenciálu jednotlivca.
Mentoring
Profesionálny spôsob reflexie svojej práce.
Talent manažement
Špecifická a interaktívna forma vzdelávanie zamestnancov

Svet má dostatok úspešných ľudí a dnešok požaduje,......

 

Vitajte na stránkach spoločnosti Rosatori,

Dovoľte mi privítať Vás na stránkach spoločnosti Rosatori. Spoločnosť ponúka celostný prístup k biznisu s akcentom na jednotlivé jeho nosné články od prípravy a rozvoja individuálnych osobností po tímové riešenia a konzultačnú činnosť pri vyhľadávaní biznis príležitostí. Poslaním spoločnosti Rosatori je podporovať individuálny rozvoj manažérov, ich osobnostných a profesionálnych kompetencií, rozvíjať talenty, prinášať kreatívne riešenia do Vášho biznisu.

Sme nápomocní pri tom, aby vaši zamestnanci chápali svoje role, aby vedeli ktorým smerom sa rozvíjať, aby ich práca naplňovala a aby mali z práce radosť a to všetko s cieľom prinášať do spoločnosti výsledky.

Sme tímoví hráči a vieme akú hodnotu pre excelentný tím má silný  líder. Rozvoj Leadershipu individuálnym koučovaním  je vlajkovou loďou našich aktivít. Našim  krédom je byť svojou prácou prospešný pre druhých, pracovať s nadšením,   dodržiavať vyvážený životný štýl a orientovať sa na výsledky vedúce k  excelentnosti. Rozvoj intuície a kreatívnosti sú  je kľúčovým momentmi našej práce.

Váš úspešný biznis to je našim poslaním. Vaše úspechy sú našim naplnením.

Ing. Roman Šandrik, CSc.
kouč, mentor
konateľ a zakladateľ spoločnosti