Tímový koučing je vhodný

  •  pri inicializácii a povzbudení inovatívnych riešení
  • v hľadaní kreativity a neštandardiných riešení 
  • pri práci s víziou spoločnosti
  • v efektívnom motivovaní
  • pri riešení rôznych skupinových otázok
  • pri nastavení systémových zmиен vo firmách
  • pri príprave na zmenu pri a riadení zmeny