Kariérny koučing je efektívny v nasledovných oblastiach

  • rozvoj osobnej kariéry
  • dosahovanie výsledkov pri práci
  • správna motivácia
  • napredovanie v kariére
  • príprava na nové výzvy
  • príprava na nové zodpovednosti
  • rozvoj kompetencií pre kariérny rast
  • hľadanie zdrojov pre napredovanie správnym smerom
  • príprava na skúšky a pohovory
  • príprava na povolanie