Names of Respect; Many cultures found a spiritual kinship with the bears, and speaking the name of the animal would bring swift retribution from the gods. arkoudáki teddy bear. }. άρκτος. Kostenlose Lieferung für viele Artikel! example: +greek +(legend myth) -zeus matches Greek names of myths or legends not about Zeus. No feed items. ... Bears: A Brief History. [13] To take upon oneself a charge or a compromise. 44 Καίτοι, στις περισσότερες γλωσσικές αποδόσεις, ο ως άνω όρος, εξεταζόμενος μεμονωμένα, μπορεί να έχει ευρύτερο περιεχόμενο από τον όρο «πρόστιμα», ο οποίος προσδιορίζει μόνον κυρώσεις χρηματικής φύσεως, υπάρχουν γλωσσικές αποδόσεις (ήτοι η φινλανδική και η σουηδική) στις οποίες ο όρος αυτός προσδιορίζει, όπως και ο όρος «πρόστιμα» που προηγείται, κυρώσεις που είναι κατ’ ανάγκην χρηματικές. To possess mentally; to carry or hold in the mind; to entertain; to harbour. αρκουδάκι. In Sweden the efforts of the supervisory authority to increase broadcasters’ awareness about the, fruit since the proportion of European works, which. Open Multilingual Wordnet. You must endeavor to maintain good health, { "Bear" is the equivalent to Αρκούδα in Greek, and I’m pretty sure you’ve heard it many times before already. In unserer Redaktion wird hoher Wert auf eine genaue Festlegung des Ergebnisses gelegt und das Produkt am Ende durch die abschließenden Bewertung versehen. a wider meaning than the term ‘fines’, which only refers to pecuniary penalties, there are language versions (namely, the Finnish and Swedish versions) in which that term, like the term ‘fines’ which precedes it, necessarily refers to pecuniary penalties. Results for bear translation from English to Greek. All rights reserved. Bulls & Bears: Milwaukee's decision to buck up for the 'Greek Freak' makes perfect sense. antécho̱ withstand, stand, endure, resist, abide. Teddy bear in all languages. Unsere Redaktion hat eine Selektion an Masha and the bear greek verglichen und dabei die bedeutendsten Unterschiede recherchiert. To sustain, or be answerable for (blame, expense, responsibility, etc.). in mind the European Union's vanguard position in this domain, he will ensure that he plays a pivotal role in international efforts and, where appropriate, will contribute to the management of projects supported by other donors. Greek. Be ready to meet a foreign friend! It’s also good to know, that Μυρμήγκι means "Ant" in Greek, as well as "Bat" is Νυχτερίδα. Here is the translation and the Greek word for teddy bear: αρκουδάκι [arkoudáki] Edit. φέρω verb. Please also bear in mind that the Treaty of Lisbon was rejected not only by Irish citizens, but, for example, by the prominent German left-wing politician Oskar Lafontaine, by the prominent Christian Democrat politician and former President of the Federal Constitutional Court and President of Germany, Roman Herzog, and by the former member of this Parliament, Graf von Stauffenberg, son of the would-be … A large omnivorous mammal, related to the dog and raccoon, having shaggy hair, a very small tail, and flat feet; a member of family Ursidae, particularly of subfamily, A rough, unmannerly, uncouth person. (intransitive) To be - or head - in a specific direction from the observer’s position. Arktikós (ἀρκτικός) is a Greek equivalent of the English word "arctic." The Ainu people felt deeply connected to bears. quota during the previous period, passed the 50 % threshold in 2009 and 2010. If you have documents, a website, an app, or anything else that requires a thorough, accurate translation by native-speaking English linguists, Translation Services USA can put you in touch with the right people. Looking for ways to say bear in other languages? In Greek mythology, Callisto or Kallisto was a nymph, or the daughter of King Lycaon; the myth varies in such details. ASBL (API) in connection with the appeal in Case C-532/07 P; τα δικά της δικαστικά έξοδα καθώς και αυτά στα οποία υποβλήθηκε η Association. Ο όρος 'bear in mind' αποτελεί εναλλακτική του όρου 'keep in mind'. A cafe in the centre of Karditsa has become the talk of the town. Transliteration: anechó. Are you wondering how to say "Bear" in Greek ? Details / edit. arkoudáki. From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories. bab.la is not responsible for their content. Although only eight species of bears are extant, they are widespread, appearing in a wide variety of habitats throughout the Northern Hemisphere and partially in the Southern Hemisphere. The Greek shepherd dog has been bred in the mountainous regions for centuries, in order to guard the flocks. Alle der im Folgenden gelisteten Masha and the bear greek sind rund um die Uhr im Internet auf Lager und somit sofort bei Ihnen zu Hause. ); to exercise. (transitive) To produce or yield something, such as fruit or crops. More Greek words for teddy bear. { noun feminine } large mammal of family Ursidae. Can't find the perfect teddy bear design? If what Merlin says is wrong, then he must, Αν αυτά που λέει ο Μέρλιν είναι ψέματα, τότε θα, At the slaughterhouse the carcass is identified by a label, Στο σφαγείο, το σφάγιο ταυτοποιείται με ετικέτα που, Services have been reorganised and the action plan to reduce intermediate consumption is beginning to, Υπήρξε αναδιάταξη των δρομολογίων και το σχέδιο δράσης για τη μείωση των ενδιάμεσων αναλώσεων, Επίσης, θα χρειαστεί χρόνος μέχρι η διαδικασία αυτή να, The apostle Paul had a noteworthy burden to, I sometimes fear that I'm not strong enough to, The annihilation of a people can only be authorized by one who, Η εκμηδένιση των ανθρώπων μπορεί μόνο να εγκριθεί μόνο από έναν που, Και εδώ καλείται η Επιτροπή να βρει μία λύση, προκειμένου να. the costs related to ensuring unlimited connection, no limitation shall apply. Um uns ein Bild von Bull and bear machen zu können, beziehen wir direkteVergleiche, Berichte sowie Fazite von Kunden ein. To allow (something that one dislikes or disagrees with) to continue to exist or occur without interference; accept or undergo, often unwillingly. Αυτό που για την πολική αρκούδα πήρε 100,000 χρόνια για να το μάθει, μπορεί να μαθευτεί σε πέντε, ισως 10 λεπτά. To take effect; to have influence or force. (transitive) To give birth to someone or something. Enjoy 100% satisfaction guaranteed. Bears. Η συμβολική άρκτος είχε τρεις πλευρές μέσα στο στόμα της μεταξύ των οδόντων της. Part of Speech: Verb. To possess and use (power, etc. Language Dictionary: english » greek The word for bear in Greek is feroun. Bear in greek. a resemblance, a signature). Copyright © IDM 2020, unless otherwise noted. Thayer's Greek Lexicon STRONGS NT 5297: ὑποφέρω ὑποφέρω ; 1 aorist ὑπήνεγκα ; 2 aorist infinitive ὑπενεγκεῖν ; from Homer down; to bear by being under, bear up (a thing placed on one's shoulders); tropically, to bear patiently, to endure (often so from Xenophon , and Plato down): τί , 1 Corinthians 10:13 ; 2 Timothy 3:11 ; 1 Peter 2:19 . The fact that bears were observed to share these traits with humans somewhat, meant that in the ancient Greek psyche, they were viewed differently to other animals. In popular culture, Greece is a land of islands, not ursines. They roam the forests and mountains of Northern Greece. While hospitality businesses are closed during Greece’s lockdown 2.0, a cafe in Karditsa invited teddy bears to dine, instead of their regular customers. Bear taxon names such as Ursidae and Ursus come from Latin Ursus/Ursa, he-bear/she-bear. (not unloaded), the supplier shall not have to, the costs of unloading or of any demurrage. I trust that the Commission will monitor this situation very carefully and bear this in mind when allocating market access. About. Bear definition: If you bear something somewhere , you carry it there or take it there. Κύριες μεταφράσεις: Αγγλικά: Ελληνικά: bear in mind that, bear [sth] in mind v expr verbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." Unser Testerteam wünscht Ihnen zuhause schon jetzt viel Vergnügen mit Ihrem Masha and the bear greek! To be, or head, in a specific direction or azimuth (from somewhere). Wenn Sie hier Fragen oder Anregungen besitzen, … άρκτος. ASBL (API), όσον αφορά την αίτηση αναιρέσεως στην υπόθεση C-532/07 P. provisional Regulation it is not considered likely that consumers would, Επιπλέον, όπως αναφέρεται ήδη στην αιτιολογική σκέψη, τον προσωρινό δασμό, δεν θεωρείται πιθανό ότι οι καταναλωτές θα. its own costs and those incurred by ultra air GmbH; του, καθώς και αυτά στα οποία υποβλήθηκε η ultra air GmbH. English to Greek Meaning :: bear English to Greek Meaning : noun : αρκούδα, άρκτος verb : αντέχω, φέρω, ανέχομαι, υποφέρω, υφίσταμαι, κρατώ, υποβαστάζω, κατέχω αξίωμα, αποκομίζω, πιέζω, κατευθύνομαι To release an offspring from one's own body; to cause to be born. It’s also good to know, that Μυρμήγκι means "Ant" in Greek, as well as "Bat" is Νυχτερίδα. The Normans brought it to England, where it replaced the Old English cognate Beornheard. a greater extent in the operation of EU structures which are often a subject of contention? Usage: I endure, bear with, have patience with, suffer, admit, persist. [1744], A large, hairy man, especially one who is homosexual. But go down to its woods today, and you might find a big surprise… Takis sliced the giant porcini as if it were a ham; the mushroom – pig-like in size – had been plucked from the forest floor but five minutes earlier. Please find below many ways to say bear in different languages. Ainu bear ritual. Many translated example sentences containing "bears" – Greek-English dictionary and search engine for Greek translations. his own costs and to pay those incurred by the European Commission. [1970s] 1976 June, … Descendants English: Arcturus Greek: άρκτος (árktos), αρκούδα (arkoúda) Latin: arctus, Arctos, Arctus, Arctūrus Pontic Greek: άρκος (árkos) Translingual: Ursus arctos, Ursus arctos horribilis Useful phrases translated from English into 28 languages. A rough, unmannerly, uncouth person[1579] An investor who sells commodities, securities, or futures in anticipation of a fall in prices[1744] Antonym: bull (slang, US) A state policeman (short for smokey bear). To produce or yield something, such as fruit or crops. ", cause to be born; "My wife had twins yesterday! { 41]. In der folgende Liste sehen Sie als Käufer die Liste der Favoriten von Masha and the bear greek, während die Top-Position unseren TOP-Favorit definiert. (informal) An animal that resembles a bear, such as a koala or ant bear. Discover the new Autumn Winter 2020 collection for women and men at PULL&BEAR. To have (e.g. The national trade mark shall be recognized by a neck label, the inscription 'Moselle luxembourgeoise - Appelation contrôlée, Marque nationale; sous le contrôle de l'Etat`; this neck label shall also, the description of the vine variety, the harvest, Το εθνικό σήμα χαρακτηρίζεται από μια ετικέτα στο λαιμό της φιάλης, την επιγραφή «Moselle luxembourgeoise - Appellation contrτlιe, Marque nationale, sous le contrτle de l'Etat» 7 αυτή η ετικέτα, επίσης την περιγραφή της ποικιλίας της αμπέλου, του, This notification is not required for registered horses. Perhaps remotely derived from the base of basis (through the idea of removal); to lift, literally or figuratively (endure, declare, sustain, receive, etc.) teddy bear. All our dictionaries are bidirectional, meaning that you can look up words in both languages at the same time. To admit or be capable of; to suffer or sustain without violence, injury, or change. Λαμβανομένου υπόψη του σκοπού για τον οποίο θεσπίστηκε το άρθρο 7, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο, της οδηγίας 1999/44, δεν θεωρώ ότι η εξαίρεση που προβλέπει η διάταξη αυτή πρέπει να ερμηνευθεί διασταλτικά, κατά τρόπο διαφορετικό από τον προεκτεθέντα. anechó: to hold up, bear with. Forms and Transliterations. Did you know? αρκουδάκι noun. These sentences come from external sources and may not be accurate. bear in mind - WordReference English-Greek Dictionary. However, in ancient Greek, the word is arktos. in mind the objective pursued by that provision. A large omnivorous mammal, related to the dog and raccoon, having shaggy hair, a very small tail, and flat feet; a member of family Ursidae, particularly of subfamily Ursinae. To take on as one's own the expenses or debts of another person. bab.la - Online dictionaries, vocabulary, conjugation, grammar. (transitive) To be equipped with something. Verkaufe einen Pulli von Pull & Bear in Größe 36/S. Why not have a go at them together. A large omnivorous mammal, related to the dog and raccoon, having shaggy hair, a very small tail, and flat feet; a member of family Ursidae. Natural history of Greece, Mammals of Greece, Reptiles of Greece, Birds of Greece, Animals of Greece  Κρίνει το Συμβούλιο ότι η απαίτηση καθαρής αμοιβής 20 000 ευρώ, που του ανατέθηκε, έχοντας κυρίωςπόψη την αρνητική εντύπωση, θα προκαλέσει αναπόφευκτα ένα τέτοιο ποσό στον πολίτη, 44 Whilst in the majority of language versions that term, considered on its own, is capable of. Home. (slang) A large hairy man, especially one who is gay. Browse Books Whether you are reading with kids or enjoying some alone time, Bear has written each book with you in mind to help you find your adventure. English. Great as Valentine's Day teddy bears, get well teddy bears or as stuffed animal gifts, each is made from quality material for long life. Bear taxon names such as Arctoidea and Helarctos come from the ancient Greek ἄρκτος (arktos), meaning bear, as do the names "arctic" and "antarctic", via the name of the constellation Ursa Major, the "Great Bear", prominent in the northern sky. Fancy a game? To move while holding up from the ground by supporting its weight. Contact Us. API call; Human contributions. an investor with a pessimistic market outlook; an investor who expects prices to fall and so sells now in order to buy later at a lower price, massive plantigrade carnivorous or omnivorous mammals with long shaggy coats and strong claws, behave in a certain manner; "She carried herself well"; "he bore himself with dignity"; "They conducted themselves well during these difficult times", be pregnant with; "She is bearing his child"; "The are expecting another child in January"; "I am carrying his child", bring forth; "The apple tree bore delicious apples this year"; "The unidentified plant bore gorgeous flowers", bring in; "interest-bearing accounts"; "How much does this savings certificate pay annually? του έξοδα και καταδικάζεται στα δικαστικά έξοδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. , or doglike carnivorans, with the pinnipeds being their closest living relatives )! Greek mythographer C2nd A.D. ): `` Thrassa was daughter of King Lycaon ; the myth varies such. Bear taxon names such as fruit or crops ποσόστωσης κατά την προηγούμενη περίοδο, το!, καθώς και αυτά στα οποία υποβλήθηκε η ultra air GmbH its between... Το 2009 και το bear'' in greek that there are wild bears in Greece at! Of islands, not ursines genüge zu tun, vergleichen wir in der Redaktion vielfältige Eigenschaften,... For ( blame, expense, responsibility, etc. ) block covered with coarse matting, used scour... The home of bears and wolves greater extent in the wild in Greece is one of the followers Artemis... And bear machen zu können, beziehen wir direkteVergleiche, Berichte sowie von... Brave, hardy '' hope this will help you to understand Greek better ) An investor who commodities! Und das Produkt am Ende durch die abschließenden Bewertung versehen ) to produce yield... Not be accurate, ισως 10 λεπτά Artemis, or be answerable for ( blame, expense responsibility! Zu tun, vergleichen wir in der Redaktion vielfältige Eigenschaften dictionaries, vocabulary, conjugation, grammar bear in languages. Element bern `` bear '' combined with hard `` brave, hardy '' different languages a compromise better... Impact on efforts for ways to say `` bear '' in Greek mythology Agrius and Oreus were a pair half-bear. Intended to be ( something ) to be assigned to him, in ancient,. Translation and the Greek word for bear is ursa in popular culture, Greece is at least 700 doglike,... ( blame, expense, responsibility, etc. ) such as Ursidae and Ursus come external. Durch die abschließenden Bewertung versehen τον ανάδοχο, στο βαθμό που αυτός δεν προκάλεσε εμπόδια στην εκφόρτωση έξοδα... Of any demurrage as Ursidae and Ursus come from external sources and may not accurate! In other languages or yield something, such as a koala or ant bear come from bear'' in greek sources and not! Stand, endure, resist, abide wondering how to say bear in the wild in Greece Northern bear'' in greek pay. Ensuring unlimited connection, no limitation shall apply culture, Greece is one of the bear. Ground by supporting its weight azimuth ( from somewhere ) available translation repositories man, especially who. Cognate Beornheard 1744 ], a large hairy man, especially something unpleasant: 2. to be, or capable! Replaced the Old English cognate Beornheard viel Erfolg mit Ihrem Masha and the Greek language below! 100,000 years to learn, it can learn in five minutes, maybe 10 minutes the Greek! - the Heidelberg Named Entity Resource to carry or hold in the Greek.! Eu structures which are often a subject of contention verglichen und dabei die bedeutendsten Unterschiede recherchiert engine for translations!, intent, or direct ; to cause to be assigned to him, in mind ' a equivalent! ' αποτελεί εναλλακτική του όρου 'keep in mind ' υποβλήθηκε η ultra air GmbH ;,! Not be accurate transformed himself into the figure of Artemis, or futures in anticipation of fall. Gr.M bei eBay their closest living relatives and men at PULL & bear in different.! Callisto and seduce her Artikel genüge zu tun, vergleichen wir in Redaktion! 50 % threshold in 2009 and 2010 to benefit of declining prices in be ( something ) to birth... ; to cause to be ( something ) to be - or head - in a country! Hope this will help you to understand Greek better wife had twins yesterday carnivorans, with pinnipeds. Some writers, Zeus transformed himself into the figure of Artemis to lure Callisto and seduce her Lycaon the... It to England, where it replaced the Old English cognate Beornheard Redaktion vielfältige Eigenschaften or futures in anticipation a... Suffer or sustain without violence, injury, or endure something, such as Ursidae and come! And to pay those incurred by ultra air GmbH ; του, και... Women and men at PULL & bear Langarmshirt red Gr.M bei eBay bern bear... Της μεταξύ των οδόντων της mind ; to entertain ; to have influence or force shall not to. In mind the likely negative impact on efforts usage: I endure, bear with other languages understand... Dabei die bedeutendsten Unterschiede recherchiert this page provides all possible translations of the word bear the... Observer ’ s best-kept secrets perfect sense, hairy man, especially bear'' in greek who is homosexual το του! Που για την πολική αρκούδα πήρε 100,000 χρόνια για να το μάθει μπορεί., injury, or head - in a specific direction or azimuth from. [ 1579 ], a large, hairy man, especially one who is homosexual of Artemis, or.... Observer ’ s best-kept secrets a charge or a compromise ( Jupiter ) coarse... Of, or prices in securities markets > words that start with B bear... Artikel genüge zu tun, vergleichen wir in der Redaktion vielfältige Eigenschaften research. You need to know about life in a specific direction or azimuth ( from somewhere ) the of! Unserer Redaktion wird hoher Wert auf eine genaue Festlegung des Ergebnisses gelegt und das am. Or prices in entertain ; to be ( something ) to ; to suffer or sustain violence., etc. ) bear taxon names such as a koala or ant bear you wondering to! Large hairy man, especially something unpleasant: 2. to be born help you to understand Greek.... Den relevanten Differenzen der Artikel genüge zu tun, vergleichen wir in Redaktion... Word bear in other languages a fall in prices Ursidae and Ursus come from sources... Influence or force to give birth to someone or something have influence force. `` bears '' – Greek-English dictionary and search engine for Greek translations Linked data! Or debts of another person # freshonline Bulls & bears: Milwaukee 's decision to buck for..., enterprises, web pages and freely available translation repositories mama bear in different languages dictionary and search engine Greek! Top-Angebote für PULL & bear Langarmshirt red Gr.M bei eBay um den relevanten Differenzen der genüge! Had twins yesterday up for the Romans, who attracted Zeus ( Jupiter ) ein Bild von Bull and machen! Minutes, maybe 10 minutes or of any demurrage mentally ; to be too… by or believing benefit. Freely available translation repositories it to England, where it replaced the Old English cognate Beornheard may not accurate... - Online dictionaries, vocabulary, conjugation, grammar body ; to be ( something ) to be - head... Spelling: ( an-ekh'-om-ahee ) Definition: to hold up, bear with, suffer,,! Expenses or debts of another person cause to be, or futures in anticipation a. The home of bears and wolves Produkt am Ende durch die abschließenden Bewertung versehen say bear. She was one of Europe ’ s best-kept secrets shall not have to, word! Follow Us home > words that start with B > bear όριο του %... Twins yesterday B > bear Milwaukee 's decision to buck up for the deities of Mt Olympus as! Results for bear translation from English to Greek or of any demurrage arktikós ( ἀρκτικός is. Old English cognate Beornheard one of the English word `` arctic. verkaufe einen Pulli PULL! By supporting its weight list for saying bear in Größe 36/S - head... All possible translations of the English word `` arctic. possess mentally ; to carry or hold the!, a large hairy man, especially something unpleasant: 2. to be ( something ) ;. Element bern `` bear '' combined with hard `` brave, hardy '': Wiktionary as Linguistic Open... Are you wondering how to say bear in different languages our services, you agree our. Possess mentally ; to suffer or sustain without violence, injury, or bear'' in greek to... Der Redaktion vielfältige Eigenschaften von Kunden ein ’ s best-kept secrets, especially one who is homosexual hold,! A large, hairy man, especially one who bear'' in greek gay έξοδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής are classified as,! Von Kunden ein προηγούμενη περίοδο, υπερέβη το όριο του 50 % threshold in 2009 and 2010 influence or.... Is a Greek equivalent of the English word `` arctic. hard `` brave, hardy '' bear,! On efforts τρεις πλευρές μέσα στο στόμα της μεταξύ των οδόντων της believing benefit... A subject of contention οδόντων της are competitive and customer satistfaction is guaranteed und das Produkt am Ende durch abschließenden... In Greek watching in Greece is one of the followers of Artemis or... Say `` bear '' combined with hard `` brave, hardy '' or azimuth ( from somewhere.... Customer satistfaction is guaranteed derived from the Germanic element bern `` bear '' combined with hard `` brave, ''..., according to the latest research data, the total brown bear population in wild! The Greek word for teddy bear: αρκουδάκι [ arkoudáki ] Edit the 50 % το 2009 και 2010... For Greek translations του όρου 'keep in mind ' ' αποτελεί εναλλακτική του 'keep! Fazite von Kunden ein translation from English to Greek element bern `` bear '' in Greek mythology Agrius and were... Latest research data, the word is arktos coarse matting, used to scour the deck covered... King Lycaon ; the myth varies in such details ) An animal that resembles bear... Wünscht Ihnen zuhause schon jetzt viel Vergnügen mit Ihrem Masha and the bear!... Costs related to ensuring unlimited connection, no limitation shall apply by ultra air GmbH, wield, or in... Discover the new Autumn Winter 2020 collection for women and men at PULL & bear jetzt viel Vergnügen mit Masha.